List predsedu CCBE predsedovi vlády SR

List predsedu CCBE predsedovi vlády SR

Zdroj: SAK, z dňa 16.12.2020

List predsedu CCBE predsedovi vlády SR

Predseda CCBE (Rada advokátskych komôr Európy) Ranko Pelicarić zaslal list predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi, v ktorom vyjadril podporu nezávislej advokácii na Slovensku a apeloval na zachovanie nezávislosti advokátskej samosprávy aj v oblasti disciplinárneho konania voči členom advokátskeho stavu.  

Zverejňujeme vám scan listu v galérii.

Galéria