Informácia z MS SR o fungovaní súdov, notárov a exekútorov počas sprísnených protipandemických opatrení

Informácia z MS SR o fungovaní súdov, notárov a exekútorov počas sprísnených protipandemických opatrení

Zdroj: SAK, z dňa 5.1.2021

Z ministerstva spravodlivosti SR bola na Slovenskú advokátsku komoru doručená nasledujúca informácia:

 

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

vážení vrcholní predstavitelia komôr,

na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z. z., je od 1. do 24. januára 2021, v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa, obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Toto uznesenie vlády určuje výnimky, na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Medzi týmito výnimkami však nie je cesta na pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie alebo iný procesný úkon súdov.

Dovoľte mi, na základe pokynu ministerky spravodlivosti M. Kolíkovej informovať Vás, že z uvedeného dôvodu Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča súdom zrušiť, resp. odročiť súdne pojednávania, hlavné pojednávania, verejné zasadnutia, ktoré sa majú uskutočniť v čase od 4. do 24. januára 2021.

Zároveň však Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča pri rozhodovaní o zrušení týchto úkonov vo väzobných veciach prihliadať na to, že predvedenie a eskorty podozrivých, obvinených a odsúdených nemožno považovať za výkon slobody pohybu a pobytu, v dôsledku čoho sa obmedzenie podľa uvedeného uznesenia vlády nevzťahuje na tieto úkony.

Obdobné odporúčanie zrušiť, resp. odročiť pojednávania platí aj pre notárov vykonávajúcich dedičské pojednávania, ako aj pre súdnych exekútorov, a to vo vzťahu k úkonom, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť oprávnených/povinných/iných osôb ako osôb vykonávajúcich svoje zamestnanie v exekútorských úradoch.

Ďakujem Vám za trpezlivosť a porozumenie;

s úctou,

Michal Luciak

štátny tajomník