T L A Č O V Á     S P R Á V A - Prezident a advokáti o zrýchlení konania

T L A Č O V Á S P R Á V A - Prezident a advokáti o zrýchlení konania

Zdroj: SAK, z dňa 12.5.2015

Prezident Andrej Kiska sa dnes pri príležitosti 25. výročia prijatia zákona o slobodnom výkone advokácie stretol so zástupcami Slovenskej advokátskej komory. Hlavnými témami boli justícia a konanie pred súdmi.

    Prezident sa zaujímal najmä o to, čo by podľa SAK pomohlo zlepšiť stav v slovenskej justícii. Predstavitelia SAK na stretnutí s prezidentom vyjadrili názor, že hlavným problémom slovenskej justície je rýchlosť konania a etika. Podľa predsedu SAK Ľubomíra Hrežďoviča sa dá subjektívne zvýšiť verejná kontrola a objektívne procesné zmeny. Hrežďovič preto vyzdvihol rekodifikáciu občianskeho práva, ktorú predložilo ministerstvo spravodlivosti. Zástupcovia SAK na stretnutí deklarovali, že SAK sa ako stavovská organizácia zastupujúca všetkých advokátov aktívne podieľa a prispieva k odbornej diskusií k procesným zmenám v slovenskom justičnom systéme.

    Podpredseda SAK Juraj Veverka pri tejto príležitosti otvoril tému zmyslu profesie advokáta. Prezentoval názor, že existujú dva základné prístupy k zrýchleniu konania. Jedným je zvýšiť počet sudcov, čo je v slovenských podmienkach finančne neúnosné a druhým je zvýšiť profesionálnu náročnosť na účastníkov konania. Advokát sa v rámci takého systému stáva  nezastupiteľným priateľom súdu, nakoľko ako jediný odborne presadzuje záujmy zastupovaného klienta.

    Prezident sa informoval o stave a fungovaní advokátov a advokátskych koncipientov na Slovensku. „ Pozícia advokátov na Slovensku nie je jednoduchá, preto treba myslieť na pôsobenie budúcich advokátov a s tým spojenú kvalitu právnických fakúlt,“ povedal Kiska.

    Cieľom diskusie bolo tiež vzájomné oboznámenie sa, ako pomôcť zvýšiť dôveryhodnosť justície.

 

 

O SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORE:

    Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca viac ako 5 600 advokátov a  2 500 advokátskych koncipientov. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými subjektmi, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí disciplinárna právomoc, ktorou vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania.

Kontakt:

PhDr. Nadežda Ondrišová, riaditeľka komunikačného odboru SAK, tel: 02/5296 12 36 , mobil: 0903 600 805, mail: ondrisova@sak.sk