Prvé ženy v slovenskej advokácii

Prvé ženy v slovenskej advokácii

Zdroj: SAK, z dňa 30.6.2015

GAJDOŠOVÁ, M. – KERECMAN, P.: Prvé ženy v slovenskej advokácii

Vydavateľstvo VEDA, Bratislava, 2015, str. 320

Vyšlo s finančným prispením Slovenskej advokátskej komory

Pred sto päťdesiatimi rokmi bolo slovo advokátka neznáme. Na Slovensku sa stalo realitou až v období Československa. Advokácia bola mužskou doménou.

Ako sa advokácia zmenila, keď do súdnych siení vstúpili prvé ženy?

Aké to bolo, keď sa prvý advokát v krajine rozhodol zamestnať prvú ženu ako osnovníčku, čo ho k tomu viedlo a koľko to vydržal?

Ako a prečo sa pridávali ďalší?

Od tých čias uplynulo ani nie jedno storočie, presnejšie, od zápisu prvej ženy – advokátskej osnovníčky do zoznamu osnovníkov advokátskej komory v tomto roku – 2015 – uplynie práve 90 rokov. Dnes je v advokácii približne rovnako veľa mužov ako žien.

Čo ženy do advokácie priviedlo, ako vykonávali osnovnícku a advokátsku prax, ako sa im darilo, ako a prečo sa postupne rozširovali a znižovali ich počty – práve o tom je táto kniha.

V prípade záujmu o kúpu knihy prosíme vyplniť priloženú objednávku a poslať na adresu: abbasova@sak.sk; ondrisova@sak.sk

 

%%id1%%