Kniha - Ján Eugen Kováč, nekorunovaný kráľ Justičného paláca

Kniha - Ján Eugen Kováč, nekorunovaný kráľ Justičného paláca

Zdroj: SAK, z dňa 1.3.2016

Ján Eugen Kováč, nekorunovaný kráľ Justičného paláca

Slovenská advokátska komora nadviazala na doterajšiu edičnú činnosť zameranú na významné

osobnosti advokátskeho života a vydala publikáciu venovanú nezabudnuteľnej postave slovenskej advokácie

JUDr. J. E. Kováčovi. Kniha je k dispozícii v knižnici komory.

Zvýhodnená cena pre advokátov je 5 eur

%%id1%%