Stretnutie P SAK + RK SAK

Stretnutie P SAK + RK SAK

Zdroj: SAK, z dňa 9.1.2020

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory a Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory Vám všetkým prajú úspešný nový rok.

P SAK a RK SAK sa dnes zišli a zahájili rok 2020 zasadnutiami, na ktorých preberajú aj zásadné témy.

Zároveň sa na advokátov tešíme na regionálnych stretnutiach, kde sa môžete viac dozvedieť o fungovaní komory v uplynulom roku a jej smerovaní v tomto roku.


Termíny stretnutí s advokátmi :

Bratislavský kraj 13. januára 2020
Trnavský kraj 20. január 2020
Banskobystrický kraj 27. január 2020
Košický kraj 10. február 2020
Prešovský kraj 11. február 2020
Žilinský kraj 17. február 2020
Trenčiansky kraj 2. marec 2020
Nitriansky kraj 16. marec 2020

Informácie o regionálnych stretnutiach budú zasielané členom komory mailom.