Kto môže nahrávať zvuk na súde?

Kto môže nahrávať zvuk na súde?

Zdroj: SAK, z dňa 15.9.2016

(15.09.2016; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19:00; por. 8/12; Dalibor Skladan / Monika Bruteničová)

Monika Bruteničová, moderátorka:

"Mali by chrániť zákon a pritom ho niekedy sami porušujú. Reč je o sudcoch a prokurátoroch, ktorí berú svoju prácu príliš vážne. Neraz totiž zakážu nahrávať zvuk v súdnej sieni, hoci na to nemajú právo. Novinári si však musia robiť svoju prácu a tak sa občas dostanú do sporu."

Dalibor Skladan, redaktor:

"Reportáže zo súdnych siení pravidelne zapĺňajú reláciu Krimi. Verejné procesy majú mať preventívny charakter. Občas však odhalia aj pochybenia tých, čo zastupujú štát. Nahrávanie zvuku v súdnej sieni upravuje trestný poriadok v paragrafe o vedení hlavného pojednávania. Podľa neho každá fyzická, aj právnická osoba môže vyhotovovať zvukový záznam."

Lucia Kurilovská, expertka na trestné právo PFUK, SAV:

"Zvukové záznamy je možné uskutočňovať. Zvukové prenosy je možné uskutočňovať so súhlasom predsedu senátu, ale obrazové a obrazovo‑zvukové záznamy sú podľa trestného poriadku neprípustné."

Dalibor Skladan:

"Inými slovami, videozáznam nie, audio záznam áno. Priamy prenos zvuku z pojednávania iba so súhlasom súdu. Nie všetci si ale zákon vykladajú správne."

Stanislav B., prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava:

"Ako verejnosť nemáte právo bez súhlasu predsedu senátu nahrávať veci. Ten diktafón sa vypne a vyloží sa, ale nebudete tu z nás robiť debilov, prosím vás."

Dalibor Skladan:

"Tento záznam z pojednávania sme prehrali aj členovi predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, ktorý si myslí, že spomínaný prokurátor zavádzal, keď verejnosti bránil používať nahrávacie zariadenie. A pochybil aj súd, keď takéto správanie akceptoval."

Ondrej Mularčík, Slovenská advokátska komora:

"Je na to rozsiahla judikatúra, sú nálezy Ústavného súdu, ktoré o tom hovoria. Nakoniec to zaručuje Ústava Slovenskej republiky, nad ňou Európsky dohovor o ochrane ľudských práv."

Dalibor Skladan:

"Súd môže obmedziť nahrávanie zvuku len za presne vymedzených podmienok."

Ondrej Mularčík:

"Keď sa na súde koná o utajovaných skutočnostiach, tam, kde by mohlo byť prezradené štátne tajomstvo a podobne."

Lucia Kurilovská:

"Ak by napríklad ohrozovali mravnosť, alebo narúšali hladký priebeh toho hlavného pojednávania a úplne samozrejmé je, že sú zakázané zvukové záznamy vtedy, keď je vypočúvaný chránený svedok, utajený svedok alebo agent."

Ondrej Mularčík:

"Vyvoláva to zbytočný dojem nejakých nekalých praktík zo strany aktérov toho pojednávania, ak by nepovoľovali túto verejnú kontrolu."

Dalibor Skladan:

"Na obmedzenie priameho prenosu zvuku zo súdnej siene, naopak, senát nepotrebuje špeciálne dôvody."

Ondrej Mularčík:

"Ak by to povolil, mohlo by to ovplyvniť dokazovanie."

Dalibor Skladan:

"Faktom je, že na Slovensku sa väčšina konaní automaticky nahráva. Účastníci sa k záznamu môžu legálne dostať, napríklad, aby si overili, či niečo nechýba v zápisnici zo súdu. Podľa Mularčíka Ústavný súd jednoznačne povedal, že nahrávanie zvuku v súdnej sieni nemá rušivý vplyv na priebeh pojednávania a to rovnako v trestnom, aj v civilnom konaní."