Dnes je Európsky deň advokátov

Dnes je Európsky deň advokátov

Zdroj: SAK, z dňa 25.10.2017

(Bratislava – 25.10.2017) – Advokáti v 45 európskych krajinách dnes oslavujú Európsky deň advokátov, ktorý zastrešuje Rada advokátskych komôr Európy (CCBE).

    Témou tohtoročného európskeho dňa advokátov („Technológie a budúcnosť - e-volúcia advokátov") je hľadanie možností, ako digitalizácia môže prispieť k obohateniu vzťahov medzi poskytovateľmi právnych služieb a občanmi.

    Digitalizácia je z pohľadu výkonu advokácie na Slovensku mimoriadne aktuálnou témou. Aj v kontexte aktuálnych problémov so zaručeným elektronickým podpisom SAK opakuje, že vyvinula maximálnu snahu, aby boli advokáti a ich klienti chránení pri elektronickej komunikácii so súdmi a ďalším úradmi. Výsledkom týchto snáh je, že napriek aktuálnym problémom sú všetky autorizácie advokátskym preukazom plne bezpečné.

    Hlavnou myšlienkou konceptu európskeho dňa advokátov je vyzdvihnutie princípov právneho štátu a prínosu právnických profesií k obrane hodnôt právneho štátu a spravodlivosti, ku ktorým sa Slovenská advokátska komora plne hlási a je pripravená ich obhajovať aj v oblasti digitalizácie.

viac informácií o európskom dni nájdete: http://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/