Stanovisko SAK k návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku

Stanovisko SAK k návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku

Zdroj: SAK, z dňa 6.11.2017

Vláda by mala už v stredu (8.11.) prerokovať návrh novéhozákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (trestné kódexy), ktorý pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR.  SAK v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona pripomienkovala.  V rozporových konaniach sa nepodarilo odstrániť rozpor vo všetkých pripomienkach, teda zákon bude na rokovanie vlády predložený s rozporom so SAK.

 

Stanovisko SAK:

Aj záujmom Slovenskej advokátskej komory  je, aby štát vedel efektívne bojovať proti ekonomickej kriminalite a chrániť tak záujmy občanov. Tieto ciele však treba dosahovať štandardnými prostriedkami a nie zasahovaním do základných práv. Sme radi, že niektoré ustanovenia, ktoré podľa nášho názoru porušovali základné princípy a zásady trestného konania, napríklad zásadu ústnosti a bezprostrednosti, boli z návrhu vypustené. Na druhej strane však návrh zákona stále obsahuje časti, ktoré sú v protiklade s modernými zásadami trestného práva a ide len o ďalšie neprimerané kriminalizovanie spoločnosti. Zásadne nesúhlasíme s rozširovaním inštitútu agenta a už vôbec s tým, aby mohli štátne orgány prostredníctvom agentov navádzať na trestnú činnosť. Je neakceptovateľné, aby mohol policajt zaisťovať ľuďom majetok nielenže bez súhlasu súdu, ale dokonca aj bez súhlasu prokurátora, ako to navrhuje ministerstvo. Takisto nesúhlasíme s tým, aby boli ľudia posielaní do väzenia aj za drobné výtržnosti. Myslíme si preto, že v ďalšom legislatívnom procese by tieto témy ešte mali byť predmetom vážnej diskusie a návrh zákona zosúladený s modernými princípmi európskeho trestného práva.

 

Viac informácií o návrhu zákona nájdete tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=26980