Konferencia SAK o získavaní dôkazov v elektronickom svete

Konferencia SAK o získavaní dôkazov v elektronickom svete

Zdroj: SAK, z dňa 16.2.2018

    Bratislava 15. februára 2018 – Informačné technológie, každodenné používanie smartfónov či masívna prítomnosť ľudí na sociálnych sieťach má zásadné dosahy na takmer všetky oblasti života, nevynímajúc oblasť práva. Slovenská advokátska komora preto dňa 15. februára zorganizovala pre advokátky a advokátov konferenciu, ktorej hlavnou témou bolo získavanie dôkazov v elektronickom svete.

    Viac ako sto prihlásených účastníkov sa malo v tejto oblasti možnosť aktívne konfrontovať s aktuálnymi poznatkami z aplikačnej praxe. „Z hľadiska právnej praxe ide v súčasnosti o mimoriadne dôležitú problematiku, ktorá si od advokátov vyžaduje neustále oboznamovanie sa s najnovšími poznatkami. Vďaka tomu advokáti vedia garantovať svojim klientom profesionálnu ochranu ich práv aj tejto oblasti,“ povedal JUDr. Ondrej Laciak, PhD., podpredseda SAK.

    Hlavný lektor, advokát JUDr. Michal Rampášek, viedol počas konferencie prezentácie a diskusie o viacerých témach spojených s dokazovaním v elektronickom svete. Osobitná pozornosť sa venovala postupu advokáta a obhajcu pri zabezpečovaní elektronického dôkazu, zaisťovaniu počítačových údajov v trestnom konaní, ale aj dôkazmi e-mailom, na sociálnych sieťach či prostredníctvom mobilov.

    Závery konferencie budú zhrnuté a budú k dispozícii pre všetkých účastníkov konferencie.