Advokát Vojtech „Tatenko“ Rampášek nestor slovenskej advokácie

Advokát Vojtech „Tatenko“ Rampášek nestor slovenskej advokácie

Zdroj: SAK, z dňa 26.2.2018

    Slovenská advokátska komora vydala ďalšiu zo série publikácií venovaných osobnostiam slovenského kultúrneho života z radov advokátov,  tentoraz venovanú bratislavskému advokátovi JUDr. Vojtechovi Rampášekovi. Knihu napísal mladý advokát JUDr. Michal Rampášek, ktorý je zároveň vnukom zosnulého advokáta. Publikácia sa vyznačuje podrobným zmapovaním života JUDr. Vojtecha Rampášeka v tesnej väzbe na aktuálny vývoj v spoločnosti a právnej úprave výkonu advokácie. Práve zasadenie profesionálnej dráhy JUDr. Rampášeka v tomto kontexte je osobitne dôležité, pretože je zachytené pomerne veľké a rôznorodé obdobie 57 rokov histórie advokácie. Od obdobia československej advokácie z konca 30. rokov až po znovuzrodenie slobodnej advokácie po roku 1990.

    Publikácia je k dispozícii za cenu 5 eur.

    V prípade záujmu o kúpu knihy kontaktujte stracinova@sak.skalebo ondrisova@sak.sk

 

Objednávka