SAK prijala delegáciu z Národnej rady francúzskych advokátskych komôr

SAK prijala delegáciu z Národnej rady francúzskych advokátskych komôr

Zdroj: SAK, z dňa 1.3.2018

    (Bratislava 1.3.2018) - Stretnutie sa konalo v dňoch 27. a 28. februára 2018 a bolo iniciované zo strany Conseil national des barreaux (CNB), teda Národnej rady francúzskych advokátskych komôr (organizácia zastrešujúca 163 regionálnych advokátskych komôr).

    Delegáciu CNB tvorili pani Marie-Christine Wienhofer a pán Marc Jobert, za SAK boli prítomní JUDr. Borec, JUDr. Laciak, PhD., JUDr. Popovec.

    Predmetom stretnutia bolo všeobecné predstavenie komôr, právneho systému, systému právnej pomoci, vzdelávania koncipientov a advokátskych skúšok, ale aj prezentácia IT služieb, ktoré CNB poskytuje.

    Predstavitelia CNB navrhli iniciovať založenie francúzsko-slovenského klubu, ktorý by umožnil advokátom hovoriacim po francúzsky udržiavať kontakty a obsahom činnosti by boli neformálne stretnutia, návštevy francúzskych inštitúcií, udržiavanie znalosti jazyka a pod.

    Treťou témou bolo manažovanie financií advokátov s názvom CARPA(Caisses des Règlements Pécuniaires des Avocats). Za myšlienkou založiť CARPA bola snaha o generovanie kapitálu, CARPA nie je bankou, ale spolupracuje s bankami. Projekt bol úspešný a umožnil komorám prosperovať. Dnes sa zameriava na predchádzanie praniu špinavých peňazí a podvodom. Ide o bezpečné manažovanie klientských zdrojov a zároveň systém slúži na vyplácanie odmien za právnu pomoc. Časť profitu CARPA využíva na aktivity vo verejnom záujme. Systém funguje už takmer 50 rokov.

    Delegáti sa poďakovali za pohostinnosť a zároveň pozvali predstaviteľov SAK na konferenciu venujúcu sa správe financií klienta, ktorá bude 24. mája 2018 v Štrasburgu.  

 

Pani Marie-Christine Wienhofer je predsedníčkou regionálnej advokátskej komory v Meaux, členkou Komisie pre európske a medzinárodné záležitosti CNB, zastávala funkciu predsedníčky UNCA (národnej únie združujúcej regionálne pobočky CARPA, teda inštitucionálneho zabezpečenia CARPA).

Marc Jobertsa venoval počas uplynulého roka prezentovaniu on-line platforiem CNB a iných IT služieb v krajinách strednej Európy, momentálne je podpredsedom výboru PECO (krajiny strednej a východnej Európy) v CCBE a do konca roka 2017 bol členom Komisie pre európske a medzinárodné záležitosti CNB.