Vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii

Vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii

Zdroj: SAK, z dňa 9.3.2018

Slovenská advokátska komora považuje právo na slobodné zhromažďovanie za jeden z najvýznamnejších výdobytkov slobodnej a demokratickej spoločnosti. Osobitne v dnešnej napätej situácii preto vyzývame zodpovedné orgány a všetkých ľudí dobrej vôle, aby spravili maximum pre ochranu tohto základného práva - symbolu demokracie. 

V dnešnej situácii tiež apelujeme na všetkých, aby v záujme ochrany základných práv a slobôd boli v maximálnej miere rešpektované princípy právneho štátu.