Memorandum o rozvíjaní cezhraničnej spolupráce s Poľskom

Memorandum o rozvíjaní cezhraničnej spolupráce s Poľskom

Zdroj: SAK, z dňa 18.6.2018

    Predstavitelia Slovenskej advokátskej komory privítali na pracovnom stretnutí v Bratislave 14.júna 2018 zástupcov regionálnej komory právnych poradcov v Krakove (OIRP v Krakove).

    Cieľom stretnutia bola diskusia o  budúcej spolupráci v otázke vzájomného vzdelávania v oblasti vnútroštátneho práva, cezhraničného poskytovania právnych služieb a vzájomnej výmeny informácií.

    Komora v Krakove spravuje oblasť Malopoľského vojvodstva a združuje viac ako 3000 právnych poradcov. Vzhľadom na spoločnú hranicu a nárast ekonomicko-hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom považuje Slovenská advokátska komora posilnenie medzinárodnej spolupráce medzi SAK a OIRP v Krakove za prínosné.

    Na stretnutí sa zúčastnil predseda OIRP v Krakove Marcin Sala-Szczypiński a podpredsedníčka Karolina Kolary, za Slovenskú advokátsku komoru boli účastní predseda SAK JUDr. Tomáš Borec a členovia predsedníctva SAK JUDr. Andrea Havelková a Mgr. Ján Kutan. Na záver stretnutia obe strany podpísali vyhlásenie o zámere budúcej spolupráce s cieľom umožniť advokátom lepšie sa orientovať v obchodných vzťahoch medzi Slovenskom a Poľskom, zvyšovať povedomie a znalosti právneho systému týchto dvoch krajín a prispieť k efektívnejšej implementácii voľného pohybu advokátov cez hranice.