Výzvy ústavného súdnictva, autorskoprávna ochrana a osobné údaje a verejné obstarávanie témami konferencie Slovenské dni práva

Výzvy ústavného súdnictva, autorskoprávna ochrana a osobné údaje a verejné obstarávanie témami konferencie Slovenské dni práva

Zdroj: SAK, z dňa 18.10.2019

Na pôde rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa v dňoch 17. a 18. októbra konal 25. ročník konferencie Slovenské dni práva.  Tradičné podujatie organizované Slovenskou advokátskou komorou sa po predchádzajúcich ročníkoch v Bratislave presunulo tento rok do centra ústavného súdnictva – Košíc.  Konferenciu otvoril príhovorom predseda Slovenskej advokátskej komory JUDr. Tomáš Borec.

Práve ústavné súdnictvo bolo hlavnou témou piatkového bloku konferencie na ktorom s príspevkom Ústavný súd v súčastnosti vystúpil predseda ÚS SR JUDr.Ivan Fiačanktorý upozornil na krehkosť a zraniteľnosť Ústavného súdu SR, čo sa prejavilo v tomto roku, keď skončilo funkčné obdobie deviatim sudcom a ich miesta zostali neobsadené. Z celkového počtu sudcov zostali len štyria, čo neumožňovalo prijímať plenárne rozhodnutia. K čiastočnej náprave došlo menovaním troch ďalších sudcov, teda stavu celkovo siedmich, čo je formálne minimum pre funkčnosť pléna. Pre prijatie plenárneho rozhodnutia by však museli mať všetci rovnaký názor, čo zakladá pochybnosť reálnej funkčnosti. Výzvy ústavného súdnictva boli témou sudkyne ÚS SR JUDr. Jany Baricovej a sudcu ÚS SR doc. JUDr. Petra Molnára, PhD.

Štvrtkové bloky konferencie boli venované téme Konflikt autorskoprávnej ochrany a ochrany osobných údajov v rámci ktorej vystúpili advokát Jakub Berthoty, zástupkyňa Ministerstva kultúry SR Mgr. Lenka Topľanská a advokátka JUDr. Miroslava Benediková. Advokát a verejné obstarávanie bola ďalšia téma, ku ktorej svoje postrehy predniesol Mgr. Karol Ďuriga z Úradu pre verejné obsatarávanie a advokát Ľudovít Mičinský. Ku každej téme vznikla zaujímavá odborná diskusia s množstvom otázok a podnetov.