Stanovisko SAK k plánovanému okrúhlemu stolu

Stanovisko SAK k plánovanému okrúhlemu stolu

Zdroj: SAK, z dňa 22.10.2019

Teší nás, že aj ohlásený zámer Slovenskej advokátskej komory začať a viesť odbornú debatu o riešeniach situácie v justícii a v štáte, mohol byť inšpiráciou pre poslancov NRSR a následne pre najvyšších predstaviteľov štátu na zorganizovanie diskusie a hľadanie riešení.  Pre Slovenskú advokátsku komoru sú  dôležité výsledky a preto budeme pozorne sledovať legislatívny výsledok politickej diskusie, ku ktorému sa vecne a odborne budeme môcť vyjadriť.

Po minulotýždňovej diskusii o záštite nad odborným a nepolitickým okrúhlym stolom nám príde primerané prenechať ďalšiu iniciatívu zodpovedným štátnym orgánom. Budeme však pozorne sledovať a aktívne sa zapájať do diskusií so snahou o čo najlepšie a udržateľné riešenia pri dodržaní princípov právneho štátu. Bez ďalšieho sme preto akceptovali stanovisko pani prezidentky, ktorá je rozhodnutá ísť v tejto veci vlastnou cestou a pri hľadaní riešenia súčasnej situácie a systémových zmien v justícii bude SAK pani prezidentkou prizvaná ako relevantný diskusný partner.