Addresse: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Rufen: +421 (2) 204 227 42
STANOVISKO SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY K NÁVRHU NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA

STANOVISKO SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY K NÁVRHU NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA

Zdroj: SAK, z dňa 13.2.2023

Slovenská advokátska komora (SAK) sa naplno zapojila do príprav návrhu novely Trestného zákona, ktorý tento týždeň predstavilo Ministerstvo spravodlivosti SR. SAK bola zastúpená v kolégiu ministra predsedom komory Martinom Puchallom a podpredsedom Ondrejom Laciakom. Ďalší naši členovia pôsobili v jednotlivých pracovných skupinách.

Týmto úprimne ďakujeme Ministerstvo spravodlivosti SR (osobitne ministrovi Viliamovi Karasovi a štátnemu tajomníkovi Petrovi Sepešimu) za vytvorenie zázemia pre skutočnú odbornú diskusiu, kde sa partneri navzájom počúvali. Takú mieru participatívnosti všetkých dotknutých subjektov (súdy, prokuratúra, advokácia a ďalšie zložky), aká bola dosiahnutá za posledné mesiace, hodnotíme mimoriadne pozitívne.

Prevažne kladne hodnotíme aj výsledný text, ktorý by bol v prípade schválenia na pôde Národnej rady SR zrejme prvým naozaj systémovým vylepšením Trestného zákona od jeho prijatia v roku 2005. Osobitne vyzdvihujeme najmä posilnenie princípov restoratívnej justície, vytvorenie nového priestoru pre alternatívne tresty a možnosť riešiť niektoré najmenej závažné formy prečinov na úrovni priestupkov.

To, čo naopak vnímame kriticky, je podľa nášho názoru premárnená šanca na skutočné zrovnoprávnenie slovenských trestných sadzieb s úrovňou ktorá je obvyklá v európskych podmienkach. S výnimkou čiastočnej depenalizácie pri ľahkých drogových trestných činoch došlo pri ostatných trestných činoch v zásade len ku kozmetickým zmenám. Viaceré trestné sadzby tak podľa nášho názoru naďalej ostávajú v neprimeranom pásme, pričom v niektorých prípadoch dokonca došlo k zvýšeniu trestných sadzieb. Svedčí to o tom, že pri otázke trestných sadieb žiaľ museli odborné argumenty ustúpiť politickým limitom.