Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Display of partnership

JUDr. Lenka Tomanová, LL.M. s. r. o.
Limited liability company
147037/B
53254953
Rusovská cesta 56
Bratislava - mestská časť Petržalka
851 01
0908731053
katrikova@stentors.eu
Name Lawyer type Funkcia člena
TOMANOVÁ Lenka JUDr., LL.M. Lawyer -