Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

STAHOVCOVÁ Natália JUDr.
Lawyer
Karpatská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 05
0917918414
natalia.stahovcova@gmail.com
English, German, French
ico://sk/52012671_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
všeobecná prax