Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

ŠKOLNÍK Jozef JUDr.
Lawyer
Mierová 1
Veľký Krtíš
990 01
0474831060
0474831060
0905358665
ak@akskolnik.sk
Russian
ico://sk/51838788_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
všeobecná prax