Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

ŽIAKOVÁ Tatiana JUDr.
Lawyer
Belániková 2
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
841 04
tatiana.ziak@gmail.com
English, French
ico://sk/30792851_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
Displayed 11 - 11 from 11 records
Názov zamerania
všeobecná prax