Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

ČIČKÁNOVÁ Daniela JUDr., PhD., LLM
Lawyer
Prečín 536
Prečín
018 15
daniela.cickanova@gmail.com
English, Czech
ico://sk/50183168_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
ľudské práva a slobody
Verejne prospešné spoločnosti
ochrana osobných údajov
ochrana osobnosti
správne právo