Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

CIBUĽA Martin JUDr.
Lawyer
M. Pišúta 919/2
Liptovský Mikuláš
031 01
0907/397474
office@akmc.sk
English, German, French
ico://sk/37977504_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
právna pomoc osobám v karanténe
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
všeobecná prax