Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

ROLKOVÁ Silvia JUDr., LL.M.
Lawyer
Ľ. Fullu 5
Senec
903 01
0903488348
0903488348
ak.silvia.rolkova@gmail.com
English, German
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
autorské právo
Názov zamerania
všeobecná prax