Address: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Call: +421 (2) 204 227 42

Lawyer details

KOLLÁROVÁ Dominika JUDr.
Lawyer
Žilinská cesta 130
Piešťany
921 01
0948433052
kollarova@kvasnica.sk
English, German
ico://sk/52193161_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
všeobecná prax