Zber informácií pre registráciu do EZZK

Zber informácií pre registráciu do EZZK

Zdroj: SAK, z dňa 7.11.2023

Po výpadku servera, na ktorom funguje centrálny register záznamov o zaručených konverziách (ďalej len "EZZK"), sa komora od advokátov dozvedela o ďalšom pretrvávajúcom probléme, ktorý znemožňuje advokátom vykonávať zaručené konverzie. Týmto dôvodom je nefunkčnosť povinnej registrácie do EZZK, ktorá je dostupná cez IOMO (Integrované obslužné miesto občana). Následne sa na komoru obrátili aj poskytovatelia služieb zaručenej konverzie, pretože zaznamenali zvýšený nárast "reklamácií" k nefunkčnosti nimi poskytovaných služieb, pričom problém bol spoločnosťami identifikovaný inde - práve v nefunkčnej registrácii.

Prevádzkovateľom EZZK je MIRRI, preto bolo zo strany komory vyvolané stretnutie s apelom na riešenie tohto problému. Po komunikácii sme sa dohodli podať pomocnú ruku v podobe zhromaždenia údajov pre dodávateľa systému tak, aby tieto registrácie mohli byť manuálne zaevidované.

Ak ste novozapísaný advokát, alebo ste menili spôsob výkonu advokácie a máte záujem vykonávať zaručené konverzie, týka sa Vás potreba registrácie.  Vyplňte prosím dotazník vytvorený komorou pre tento účel. Nájdete ho TU: https://forms.office.com/e/9TDsVhwFdW

Zber údajov plánujeme realizovať priebežne až do vyriešenia situácie na strane prevádzkovateľa a v pravidelných intervaloch budeme tieto postupovať MIRRI pre ich spracovanie (tj. manuálne zaevidovanie údajov do EZZK).

Uprevené 28.2.2024