Na sneme ČAK vystúpil s príhovorom aj predseda SAK V. Karas a odovzdal ocenenie vo funkcii končiacemu predsedovi ČAK V. Jirouskovi

Na sneme ČAK vystúpil s príhovorom aj predseda SAK V. Karas a odovzdal ocenenie vo funkcii končiacemu predsedovi ČAK V. Jirouskovi

Zdroj: SAK, z dňa 22.10.2021

V piatok 22.októbra začalo rokovanie najvyššieho orgánu českej advokácie - 8. snemu Českej advokátskej komory, na ktorom si budú českí kolegovia voliť svojich zástupcov do advokátskej samosprávy na najbližšie 4-ročné obdobie.

Na sneme sa za Slovenskú advokátsku komoru prihovoril predseda Viliam Karas, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol výbornú dlhoročnú spoluprácu našich komôr a vyjadril prianie, aby to tak bolo aj v budúcnosti. Zároveň pozval budúce novozvolené Predstavenstvo ČAK , aby jedna z ich prvých zahraničných ciest viedla na Slovensko. Predseda SAK v príhovore spomenul aj situáciu advokácie na Slovensku a zaželal českým kolegom, aby mali dobrú ruku pri voľbe svojich zástupcov a aby nemuseli zvádzať taký boj o zachovanie slobody a nezávislosti advokácie, ako je to momentálne u nás.

Na záver svojho príhovoru V. Karas odovzdal ocenenie JUDr. Vladimírovi Jirouskovi za dlhoročnú spoluprácu so Slovenskou advokátskou komorou a presadzovanie záujmov advokácie na medzinárodnej úrovni.

Delegácie SAK sa zúčastnili členovia predsedníctva - predseda Viliam Karas a podpredsedovia Magdaléna Hromcová, Ondrej Laciak a Martin Puchalla

Galéria