Prezident SR prijal predstaviteľov Slovenskej advokátskej komory

Prezident SR prijal predstaviteľov Slovenskej advokátskej komory

Zdroj: SAK, z dňa 4.8.2012

Prezident SR prijal predstaviteľov Slovenskej advokátskej komory

(11.01.2012; www.prezident.sk; Aktuality, s. ‑; ‑)

 Náš najvyšší ústavný činiteľ sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej advokátskej komory na čele s jej predsedom Tomášom Borecom, aby analyzovali situáciu v slovenskej justícii.

Ivan Gašparovič konštatoval, že slovenská justícia sa spolitizovala pod vplyvom médií ako aj pod vplyvom niektorých politických rozhodnutí. "Justíciu dnes rozdelili na sudcov opozičných a sudcov koaličných," dodal prezident. Tomáš Borec reagoval slovami, že "deficit vážnosti justície v spoločnosti je veľkým problémom, ktorý pociťujeme aj my, advokáti."

Za ostatných dvadsať rokov sa počet členov Slovenskej advokátskej komory zvýšil z 260 na súčasných 5000. Ako uviedol predseda Slovenskej advokátskej komory, uvažujú o legislatívnom zámere, ktorý by limitoval počet koncipientov na maximálny počet troch, pripadajúcich na jedného advokáta. Situácia koncipientov totiž začína byť neúnosná; ich počet presahuje možnosti ich umiestnenia na pracovnom trhu. Rovnako by prispelo ku skvalitneniu koncipientov aj predĺženie koncipientskej praxe z troch na päť rokov. Predstavitelia Slovenskej advokátskej komory na stretnutí s prezidentom konštatovali, že za najväčšie problémy slovenskej justície považujú skutočnosť, kedy súdne rozhodnutia nie sú predvídateľné a chýba im zjednocovanie vyššou inštanciou. "Platí, že čím sú rozhodnutia súdov neprehľadnejšie, tým vyššia je súdivosť obyvateľstva," uviedol predseda Slovenskej advokátskej komory Borec.

Prezident sa na stretnutí informoval, ako sú advokáti pripravení na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci, ktorú poskytujú od 1. januára ľuďom v materiálnej núdzi v 12 Centrách právnej pomoci. Predseda SSlovenskej advokátskej Tomáš Borec skonštatoval, že takéto správanie advokátskeho stavu patrí k budovaniu reputácie, noblesy a pocitu hrdosti na profesiu advokáta ‑ advokáta, ktorý v rámci spoločnosti poskytuje odborné služby aj klientom, ktorí patria do skupiny sociálne odkázaných a nízkopríjmových občanov. Advokáti chcú byt podľa Boreca dobrými reprezentantmi práv občanov a vytvoriť si tak rešpekt v očiach verejnosti.

Ivan Gašparovič na stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej advokátskej komory uviedol, že za prioritu justície považuje jej nezávislosť; dodal, že "sudcovia sú závislí na ústave, na zákonoch a občanovi." Za problematické prezident označil aj nie najlepšie medziľudské vzťahy medzi ministerkou spravodlivosti Žitňanskou a predsedom Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady Harabinom.

Slovenská advokátska komorapovažuje za chybu aj zrušenie inštitútu justičného čakateľa, ktoré kritizoval aj prezident Ivan Gašparovič.

Predstavitelia Slovenskej advokátskej komory ponúkli svoje odborné kapacity v prípade záujmu kancelárie prezidenta SR a rovnako aj hlava štátu je pripravená konzultovať s advokátmi ich prípadné návrhy.