Slovenské dni práva budú o problémoch elektronizácie justície a nekalej súťaže

Slovenské dni práva budú o problémoch elektronizácie justície a nekalej súťaže

Zdroj: SAK, z dňa 31.10.2011

Slovenské dni práva budú o problémoch elektronizácie justície a nekalej súťaže

(06.10.2011; www.tasr.sk; s. ‑; TASR)

Bratislave 6. októbra (TASR) ‑ Na dvojdňovej konferencii Slovenské dni práva, ktorá sa dnes začala v Bratislave, odznejú referáty odborníkov na aktuálne témy obchodného práva. Zúčastní sa na nej viac ako 100 advokátov. Nosnými témami budú elektronizácia justície a problematika nekalej súťaže, TASR informovala riaditeľka mediálneho odboru Slovenskej advokátskej komory (SAK) Nadežda Ondrišová.

"Od konferencie očakávam získanie nových poznatkov a prehĺbenie vedomostí po odbornej stránke. Dúfam, že sa tu tiež vytvorí priestor na diskusiu a námety na zlepšenie a zefektívnenie súdneho konania v kontexte informácií o príprave elektronizácie justície, ktoré by mali zároveň viesť k zvyšovaniu dôveryhodnosti celého systému," povedal predseda SAK Tomáš Borec.

Jednou z nosných tém konferencie je podľa Ondrišovej elektronizácia justície, ktorá by mala zvýšiť komfort občanov a podnikateľov pri komunikácii s verejnou správou a obmedziť zbytočnú byrokraciu. Elektronizácia justície je jednou z priorít Ministerstva spravodlivosti (MS) SR a má jasný časový plán stanovený v Národnom programe reforiem Slovenska. "Elektronický súdny spis, elektronické doručovanie, Obchodný vestník a insolvenčný register na internete, zverejňovanie súdnych rozhodnutí, nahrávanie pojednávaní, prepis hovoreného slova napomôže zrýchleniu súdnych konaní, transparentnosti podnikateľského prostredia a vymožiteľnosti práva vôbec," uviedla štátna tajomníčka MS SR Mária Kolíková.

Ďalší ucelený blok prednášok bude tvoriť problematika nekalej súťaže. Aktuálnosť tejto témy podľa Ondrišovej spočíva vo využívaní stále agresívnejších foriem súťaženia na trhu, v zavádzaní spotrebiteľa klamlivou reklamou alebo podplácaní. "Za nekalú súťaž sa považuje konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi," vysvetlil profesor Petr Hajn z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

V poradí XVII. ročník odbornej konferencie sa koná v konferenčných priestoroch historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave. Slovenské dni práva organizuje SAK v spolupráci s Ústavnoprávnym výborom NR SR.