Vyjadrenie komory k poslaneckému návrhu Petra Kremského na zavedenie novej skupiny poskytovateľov právnych služieb

Vyjadrenie komory k poslaneckému návrhu Petra Kremského na zavedenie novej skupiny poskytovateľov právnych služieb

Zdroj: SAK, z dňa 16.1.2022

Poslanecký návrh, ktorého predmetom je zavedenie novej skupiny poskytovateľov právnych služieb – právnych poradcov, nás prekvapil a považujeme ho za individuálnu iniciatívu jedného poslanca. Vecou sa intenzívne zaoberáme a predseda SAK Viliam Karas zvolal mimoriadne zasadnutie predsedníctva komory na utorok 18. januára.

Na túto iniciatívu budeme reagovať. Vnímame množiace sa útoky na advokátsku obec a cítime silný mandát advokátov chrániť predovšetkým ľudí, ako príjemcov právnych služieb, ktorí by týmto krokom utrpeli najviac.

Namiesto budovania právneho štátu, čo by malo byť prvoradou úlohou našich ústavných činiteľov, návrhy tohto druhu svojimi dôsledkami právny štát poškodzujú. Kvalita právneho prostredia by výrazným spôsobom utrpela, súdom by to sťažilo prácu z dôvodu nekvalitnej právnej dokumentácie tvorenej bez akýchkoľvek pravidiel a regulácie a bez akejkoľvek zodpovednosti poskytovateľa poradenstva.