Vyjadrenie Slovenskej advokátskej komory k poslaneckému návrhu Petra Kremského

Vyjadrenie Slovenskej advokátskej komory k poslaneckému návrhu Petra Kremského

Zdroj: SAK, z dňa 17.1.2022

Do parlamentu bol predložený poslanecký návrh, ktorého predmetom je zavedenie novej skupiny poskytovateľov právnych služieb – právnych poradcov. Na poskytovanie odborných právnych rád by malo podľa návrhu stačiť mať len vyštudovanú vysokú školu v  odbore právo a nie je potrebné absolvovať ďalšie vzdelávanie a prax. 

Na to, aby sa niekto stal advokátom, musí teraz splniť prísne podmienky, ako je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, 3 roky prípravy na budúce povolanie a zložiť náročnú advokátsku skúšku. Každý advokát nesie disciplinárnu aj hmotnú (sú povinne poistení) zodpovednosť za svoju činnosť.

Je treba si uvedomiť, že aj sudcovia, notári, prokurátori a exekútori sú odborníci v práve s dodatočným vzdelaním aj praxou. Takouto zmenou by sa výrazne oslabilo postavenie ľudí, ktorí často na svojej strane majú len advokáta proti celej (aj) štátnej mašinérii.

Takzvané pokútnictvo, teda poskytovanie právnych služieb bez oprávnenia, je momentálne trestným činom. Každá normálne fungujúca spoločnosť proti pokútničeniu bojuje. U nás padol návrh na jeho zlegalizovanie.

Rôzni podvodníci / pokútnici totiž svojou činnosťou škodia predovšetkým bežným ľuďom. Podvodníci / pokútnici, na rozdiel od advokátov, nenesú za svoje rady žiadnu zodpovednosť  a ak niekomu zle poradia, môže takáto osoba prísť o svoje právo alebo majetok bez toho, aby bolo možné niekoho za zlú radu brať na zodpovednosť. 

Pre vysvetlenie:

S problémom podvodníkov/ pokútnikov bojujú aj iné profesie, známe sú prípady lekárov – prípad falošného plastického chirurga v Bratislave, veterinárov – prípad falošného veterinára v Nových zámkoch a ďalšie.. Všetky tieto profesie sú prísne regulované zákonmi a na ľudí, ktorí ich chcú vykonávať, sú kladené prísne požiadavky. Ide predovšetkým o ochranu bežných ľudí, aby sa mohli v čo najväčšej miere spoľahnúť na to, že ak oslovia odborníka, dostanú kvalitnú službu, dobrú radu, riadny výkon..  

Tento poslanecký návrh možno pripodobniť vytvoreniu živnosti srdcového chirurga, ktorému na operovanie stačí to, že vyštuduje medicínu a nepotrebuje absolvovať nijaké dodatočné vzdelanie a prax. Takému doktorovi by sa asi nikto nedal rád operovať..