MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI PRIPRAVUJE NÁVRH REFORMY PRÍPRAVNÉHO KONANIA

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI PRIPRAVUJE NÁVRH REFORMY PRÍPRAVNÉHO KONANIA

Zdroj: SAK, z dňa 17.2.2022

Dnes 17.2.2022 sa na MS SR konalo predstavenie návrhu zmien prípravného konania v trestných veciach. Témou sa SAK zaoberá dlhodobo, avšak k príprave návrhu sme neboli prizvaní. Materiálom sa bude zaoberať pracovná skupina pre trestné právo.

Viliam Karas, predseda SAK: Pozorne sme si dnes vypočuli predložené návrhy. Momentálne je predčasné komplexne hodnotiť navrhované zmeny. Vítame skrátenie základnej lehoty väzby na 3 mesiace tak, ako sme to dlhodobo navrhovali. Radi podporíme zmeny smerujúce k zlepšeniu fungovania prípravného konania, no veľmi citlivo vnímame snahy o posilnenie postavenia mocenských zložiek štátu na úkor práv občanov a obhajoby tak, ako sú garantované Ústavou SR, ako aj medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vzhľadom na to, že naša krajina má už bohaté skúsenosti so zneužívaním trestného práva, o to prísnejšie treba pristupovať k oslabovaniu práv občanov na úkor štátu.