ADVOKÁTI PRE UKRAJINU

ADVOKÁTI PRE UKRAJINU

Zdroj: SAK, z dňa 25.2.2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

advokácia je pomáhajúce povolanie. Našou úlohou je byť tam, kde treba chrániť práva a kde sa deje nespravodlivosť. Za normálnych okolností takúto pomoc poskytujeme v rámci riadneho výkonu advokácie. Dnes však okolnosti nie sú úplne normálne, a preto viac ako inokedy stojíme pred výzvou pomáhať aj nad rámec našich bežných činností.

Slovenská advokátska komora je preto v súčasnosti v kontakte s Migračným úradom MV, Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR. Ako inštitúcia s nimi diskutujeme o možnostiach pomoci zo strany advokácie pre osoby postihnuté vojnovou situáciou na Ukrajine.

V tejto súvislosti mi dovoľte upriamiť Vašu pozornosť na možnosť aktualizovať si svoje odborné zameranie na „azyl, utečenci, cudzinecké právo“. Urobiť tak môžete po kliknutí na TENTO ODKAZ.

Zároveň mi dovoľte využiť túto príležitosť a dopredu avizovať finančnú zbierku pre osoby postihnuté vojnovou situáciou na Ukrajine, ktorú pripravuje naša Nadácia SAK. Chcel by som Vás týmto poprosiť, aby ste každý z Vás zvážili možnosť poskytnutia finančnej pomoci vo výške podľa svojho uváženia a možností. Ak by každá advokátka a každý advokát prispel hoci len symbolickou sumou, verím, že tak spoločne dokážeme akumulovať pomoc v relevantnej hodnote. Nadácia SAK zbierku v tomto čase pripravuje. Všetky podrobnosti o zbierke, vrátane presného účelu využitia vyzbieraných prostriedkov a čísla účtu zverejníme v najbližších dňoch. Prosím, sledujte ďalej túto webovú stránku a sociálne siete, kde sa dozviete viac.

Ďakujem každému z Vás za prácu, ktorú robíte pre ochranu práv a spravodlivosti.

 

JUDr. Viliam Karas, PhD.