Galavečer Slovenskej advokátskej komory - odklad termínu

Galavečer Slovenskej advokátskej komory - odklad termínu

Zdroj: SAK, z dňa 15.3.2020


Vážené kolegyne, vážení kolegovia

  24. apríla 2020 sa mal uskutočniť Galavečer pri príležitosti  30. výročia vzniku slobodnej a nezávislej advokácie  a 10. výročia odovzdávania ocenení za celoživotný prínos advokácii.

Z dôvodu preventívno-zdravotných opatrení sa termín realizácie Galavečera odkladá na termín, o ktorom Vás budeme informovať.

Galéria