Zrušenie marcových termínov advokátskych skúšok

Zrušenie marcových termínov advokátskych skúšok

Zdroj: SAK, z dňa 13.3.2020

Vzhľadom na vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku prenosného ochorenia sme v rámci kancelárie Slovenskej advokátskej komory  prijali preventívne zdravotné materiálno organizačné opatrenia v miestnostiach a personálne opatrenia smerujúce k osobám skúšajúcich, skúšaným a školiteľov na advokátskych skúškach. Veľký počet skúšaných, ich školiteľov a skúšajúcich nám oznámilo, že najbližších 14 dní budú v domácej izolácii. Za ich ohľaduplnosť im ďakujeme a z toho dôvodu nebudú do konca mesiaca marca 2020 realizované žiadne termíny testov, ani písomných a ústnych advokátskych skúšok. 

Advokátski koncipienti, na ktorých sa toto rozhodnutie vzťahuje, budú kanceláriou komory oboznámení o ďalšom postupe v priebehu dnešného dňa (13.3.2020) primárne telefonicky aj e-mailom. Podrobnosti následne zverejníme aj na stránke komory.

Vopred ďakujeme za trpezlivosť.