Záznam z webinára o azylovom a cudzineckom práve

Záznam z webinára o azylovom a cudzineckom práve

Zdroj: SAK, z dňa 14.3.2022

ZÁZNAM Z PREDNÁŠKY NÁJDETE V ARCHÍVE PODUJATÍ

Webinár o platnom azylovom a cudzineckom práve na Slovensku a jeho aplikácii v aktuálnych podmienkach príchodu osôb z Ukrajiny zasiahnutých vojnovým konfliktom bol veľmi prehľadný, užitočný a zodpovedal množstvo otázok advokátov a koncipientov.

Zúčastnilo sa vyše 225 účastníkov a sme veľmi radi, že lektori advokátka JUDr. Miroslava Mittelmannová a právnik Mgr. et Mgr. Lukáš Novák si našli čas v rámci svojich aktuálnych aktivít pri pomoci (nielen) odídencom a žiadateľom o azyl, aby nás uviedli do problematiky. Ďakujeme Human Rights League (Liga za ľudské práva) za promptnú spoluprácu pri organizácii webinára.

ZÁZNAM WEBINÁRA