ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022

ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022

Zdroj: SAK, z dňa 16.3.2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Slovenská advokátska komora usporiada

      pri príležitosti 32. výročia prijatia zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii

22. – 23. apríla 2022

pri príležitosti 32. výročia prijatia prvého zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii

odborný seminár

a

XIII. ročník medzinárodného šachového turnaja

„ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022“

Ad honorem IM JUDr. Júliusa Kozmu

 

Podujatie sa uskutoční v priestoroch Slovenskej advokátskej komory

(budova UNIQA), Kolárska 6, IV. poschodie. 

Právo účasti na šachovom turnaji majú advokáti, prokurátori, sudcovia, notári, exekútori, advokátski koncipienti, čakatelia na výkon ostatných právnických povolaní, kolegovia z právnickej akademickej obce a študenti právnických fakúlt, podnikoví právnici a pozvaní hostia -  registrovaní aj neregistrovaní šachisti. Počet účastníkov je ohraničený organizačnými možnosťami usporiadateľa.

Záujemcov, ktorí sa na turnaji zúčastnia prvýkrát, prosíme pripojiť k prihláške doklad o právnickom vzdelaní, resp. o štúdiu na právnickej fakulte.

Prihlášky posielajte do 18. apríla 2022.

Katarína Marečková

Tel: 0905 220 444  ·  Fax: 02/529 61 554

E-mail: mareckova@sak.sk


Program

Prihláška