Ponuka intenzívnej stáže pre advokátov a koncipientov v Nemecku

Ponuka intenzívnej stáže pre advokátov a koncipientov v Nemecku

Zdroj: SAK, z dňa 31.3.2022

Ponuka intenzívnej stáže pre advokátov a koncipientov v Nemecku

Ak ovládate nemecký jazyk slovom aj písmom na dobrej úrovni a máte záujem načerpať praktické skúsenosti v advokátskej kancelárii v Nemecku počas jedného mesiaca, SAK ponúka možnosť zúčastniť sa Multilaterálneho hospitačného programu, ktorý organizuje Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu, Nemecká spolková advokátska komora a Nemecké združenie advokátov. Stáž je určená pre advokátov a koncipientov v poslednom roku praxe.

Program stáže sa bude realizovať v období od 23. augusta do 30. septembra 2022. Počas prvého týždňa sa uskutoční v Bone úvodný seminár o nemeckom a európskom občianskom a obchodnom práve, následne počas celého septembra budú účastníci na stáži v advokátskej kancelárii v Nemecku. Účastníkov do advokátskych kancelárií umiestňuje organizátor. Účastník môže sám navrhnúť advokátsku kanceláriu, ktorá by bola ochotná prijať ho na stáž.

Organizátori uhradia cestu do advokátskych kancelárií, príspevok na ubytovanie a príspevok na stravu. Účastník znáša náklady na dopravu do Nemecka a medzinárodné zdravotné poistenie.

Z hospitačného programu sú vylúčení záujemcovia pracujúci v nemeckých advokátskych kanceláriách na Slovensku, t. j. v kanceláriách, ktoré vznikli ako pobočka/zastúpenie nemeckej kancelárie, a/alebo ktoré majú meno nemeckej advokátskej kancelárie. Výluka sa vzťahuje aj na záujemcov pracujúcich v advokátskej kancelárii, ktorá má pracoviská v Nemecku, resp. záujemcov pracujúcich v advokátskej kancelárii, ktorá vystupuje ako partner konkrétnej nemeckej advokátskej kancelárie v rámcoch dohodnutej intenzívnej spolupráce.

Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie v informačnom liste. Prihlasovať sa môžete do 15. apríla 2022 e-mailom na strecanska@sak.sk zaslaním nasledovných dokumentov:

-          Vyplnená prihláška (výhradne elektronicky)

-          Fotografia

-          Štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku

-          Doklad o dosiahnutej úrovni nemeckého jazyka


Informačný list

Prihláška