Členstvo v Komisii pre veci koncipientske (výzva)

Členstvo v Komisii pre veci koncipientske (výzva)

Zdroj: SAK, z dňa 6.4.2022

Vážené koncipientky, vážení koncipienti,

dovoľujem si Vás osloviť ako predsedníčka komisie pre veci koncipientske s možnosťou stať sa členom tohto poradného orgánu predsedníctva SAK. Hlavnou úlohou komisie je zlepšenie komunikácie medzi advokátskymi koncipientmi a predsedníctvom komory.

Vyplnením  formulára https://forms.office.com/r/Tib2vizRQh môžete prejaviť svoj záujem so zaradením do zoznamu koncipientov, ktorí môžu byť oslovení/vybraní za účelom členstva v komisii pre veci koncipientske predsedníctvom komory.

Slovenská advokátska komora uvíta každú aktivitu a činnosť smerujúcu k zachovaniu hodnôr nezávislej a slobodnej advokácie, ku ktorej máte možnosť svojou účasťou na aktivitách SAK prispieť.

S pozdravom

JUDr. Zuzana Čížová

členka predsedníctva SAK