LETNÝ SEMINÁR ADVOKÁTOV

LETNÝ SEMINÁR ADVOKÁTOV

Zdroj: SAK, z dňa 28.4.2022

Slovenská advokátska komora organizuje v dňoch 2.-4. júna 2022 letný seminár advokátov v hoteli  Partizán na Táľoch.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom webového portálu komory  www.sak.sk  v privátnej sekcii Vzdelávanie a podujatia vyplnením elektronickej prihlášky. Účastnícky poplatok za seminár je 105,- € (vrátane rautu)  + cena za ubytovanie podľa výberu ubytovania. Potvrdenie o prihlásení spolu so zálohovou faktúrou Vám budú doručené automaticky ihneď po registrácii prihlášky.

 

Otvorenie prihlasovania v prvej etape: 3.5.2022  od 11:00 h

V čase naplnenia limitu kapacity izieb prihlasovanie uzatvoríme a druhú etapu otvoríme po spracovaní  zaregistrovaných prihlášok a zistení  ďalšej voľnej kapacity lôžok.

Otvorenie prihlasovania  v druhej etape: 10.5.2022 od 11:00 h

Pri zistení voľnej kapacity lôžok budeme počas prihlasovania  limity priebežne upravovať.

Termín uzávierky prihlášok: 18.5.2022 o 24:00 h

 

PROGRAM:

piatok 3.6.2022 

10:00 – 12:00

prednáška na tému: Vplyv pandémie na vybrané inštitúty súkromného práva

lektorka: doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

14:30 –15:30

prednáška na tému: Aktuálna situácia v oblasti trestného práva hmotného a procesného

lektori: doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Martin Puchalla, PhD.

15:45 –17:00

prednáška na tému: Novinky v oblasti obchodného registra a obchodných spoločností

lektor: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

20:00

Slávnostný raut a vyhlásenie výsledkov športových súťaží

 

sobota 4.6.2022

10:00 –12:00

prednáška na tému: Čas inak ako právnicky. (Fyzikálne) zákony času od počiatku vesmíru až po jeho zánik. 

lektor: RNDr. Roman Nagy, PhD.

 

Neodmysliteľnou  súčasťou programu letných seminárov je každoročne aj športová aktivita. Slovenská advokátska komora v tomto roku organizuje pre advokátov

 

13. ročník advokátskeho golfového turnaja

termín: 2.6.2022 od 13:00 h

miesto: Tále

organizátor: Mgr. Ján Kutan

Prihlásiť sa môžete:  cez online formulár https://forms.office.com/r/aRgPJnmjv5,  alebo cez oficiálnu linku SKGA https://skga.sk/detail-turnaja/?id=8413947 alebo e-mailom  kutan@sak.sk

 

3. ročník futbalového turnaja

termín: 3.6.2022 v čase medzi 10.00 – 15.00 h

miesto: v obci Hronec (16 minút autom od hotela Partizán)

organizátor: Mgr. Ján Kutan

Prihlásiť sa môžete: prostredníctvom formulára  https://forms.office.com/r/6DM0q4dtNz, alebo e-mailom na adresu  kutan@sak.sk

 

2. ročník cyklistického preteku Jarná advokátska klasika

 termín: štvrtok 2.6.2022, štart o 14,00h. spred hotela Partizán

miesto: Tále

organizátor: JUDr. Martin Krakovský

Prihlásiť sa môžete: prostredníctvom formulára  https://forms.office.com/r/4YtM2Qx9Zx  e-mailom na adresu krakovsky@sak.sk ,  kutan@sak.sk

 

Tešíme sa na Vašu účasť.