Jubilejný galavečer Slovenskej advokátskej komory a Nadácie slovenskej advokácie

Jubilejný galavečer Slovenskej advokátskej komory a Nadácie slovenskej advokácie

Zdroj: SAK, z dňa 13.5.2022

Trnava 13. mája 2022 –  Slovenská advokátska komora a Nadácia slovenskej advokácie usporiadali slávnostný galavečer. Desiaty ročník tradičného komorového podujatia bol príležitosťou na privítanie vzácnych hostí, udelenie ocenení za celoživotný prínos pre advokáciu, podporu charitatívnych cieľov, ale v prvom rade na oslavu stále slobodnej a nezávislej advokácie.

Galavečer sa po dvojročnej pauze vynútenej protipandemickými opatreniami uskutočnil v Trnave, naposledy sme sa mali možnosť takto stretnúť v Košiciach v roku 2019.

Predseda SAK Viliam Karas na podujatí privítal viacerých významných hostí z justície, vrátane zástupcu Ústavného súdu SR pána Miloša Maďara, podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR pani Andrey Moravčíkovej, podpredsedu Českej advokátskej komory pána Martina Maisnera či viceprimátorku Trnavy pani Evu Nemčovskú.

„Kultúrne stretnutia v rámci advokátskeho stavu, aj za účasti našich vzácnych hostí, považujeme za dôležitú súčasť obnovovania potrebného étosu v celom právnickom prostredí. Dnes oslavujeme najmä to, že sme súčasťou nezávislého advokátskeho stavu, v rámci ktorého máme možnosť vykonávať ušľachtilé poslanie v prospech spravodlivosti. No je zrejmé, že principiálny výkon advokácie bez kompromisov býva niekedy veľmi ťažkou výzvou. O to dôležitejšia je súdržnosť advokátskeho stavu pri ochrane základných pilierov spravodlivosti a právneho štátu,“ povedal predseda SAK Viliam Karas.

Súčasťou slávnostnej časti programu bolo odovzdanie ocenení za celoživotný prínos advokácii. Ocenenie získali emeritní predsedovia komory pán Ľubomír Hrežďovič a Tomáš Borec. Komora  okrem toho udelila ocenenie in memoriam pani Gabriele Fülüpovej, ktorá - hoci sama nebola advokátkou, celý svoj profesijný život zasvätila advokácii ako naša vzácna kolegyňa z kancelárie komory.

Súčasťou galavečera bola tiež charitatívna tombola a dražba obrazu od známeho slovenského výtvarného umelca Roberta Hromca „Hands for Ukraine“. Výťažok použije Nadácia slovenskej advokácie na podporu aktivít v prospech utečencov z Ukrajiny.