Arbitration Conference 2022 – pozvánka na najvýznamnejšiu domácu konferenciu o súkromnom rozhodcovskom konaní

Arbitration Conference 2022 – pozvánka na najvýznamnejšiu domácu konferenciu o súkromnom rozhodcovskom konaní

Zdroj: SAK, z dňa 12.5.2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory je aj tento rok hrdým partnerom najprestížnejšej domácej konferencie venovanej rozhodcovskému právu Arbitration Conference 2022, ktorú organizuje Právnická fakulta UK v spolupráci s AmCham Slovakia.

Srdečne Vás na túto konferenciu pozývame. O významných témach na nej budú prednášať poprední odborníci z oblasti obchodnej arbitráže.

Bezplatná registrácia emailom na: pavel.lacko@flaw.uniba.sk

PROGRAM ARBITRATION CONFERENCE, 2. júna 2022

Témy:

1. Rozhodcovské konanie a paralelné konania na súde (Arbitration Proceedings and Parallel Court Proceedings)

2. Výber rozhodcov a ich nestrannosť / nezávislosť (Selection of Arbitrators and their Impartiality / Independence)

Dátum konania: 02.06.2022 (štvrtok)

Čas konania:  9:00 – 13:00

Miesto konania: online

Jazyk konferencie: slovenský/český

Moderátori: Michal Hrušovský, Pavel Lacko

Otvorenie (9:00 – 9:15):

Mária Patakyová (PF UK)     

Zástupca AmCham (AmCham)       

PANEL 1 – Rozhodcovské konanie a paralelné konania na súde (Arbitration Proceedings and Parallel Court Proceedings): (9:15 – 10:45)

Martin Provazník (Partner, bpv Braun Partners, Bratislava); Rozhodcovské konanie a insolvencia / Arbitral Proceedings and Insolvency

Juraj Gyárfáš (Partner, Dentons, Bratislava) Zásada Kompetenz-Kompetenz a paralelné súdne a rozhodcovské konania / The Kompetenez-Kompetenz Doctrine and Parallel Court and Arbitration Proceedings

Martin Magál / Peter Plachý (Partner / Associate, Allen & Overy, Bratislava); Paralelné súdne a arbitrážne konanie: procesné a dôkazné tango / Parallel Court and Arbitration Proceedings: Procedural and Evidentiary Tango

Ľudovít Mičinský (Partner, Mičinský & Partners, Bratislava); Uznanie zahraničného rozhodcovského rozsudku bez jeho výkonu / Recognition of a Foreign Arbitral Award without its Enforcement


PANEL 2  – Výber rozhodcov a ich nestrannosť / nezávislosť (Selection of Arbitrators and their Impartiality / Independence): (11:00 – 12:45)

Lukáš Štefánik / Oľga Dlhopolčeková (Vedúci advokát / advokátka, SOUKENÍK - ŠTRPKA, Bratislava)            Praktické otázky spojené s riešením potenciálnych konfliktov rozhodcov v medzinárodnom obchodnom rozhodcovskom konaní / Practical Questions Connected with the Resolving of Potential Conflict of Arbitrators in International Commercial Arbitration

Jakub Kamenický (Senior Associate, Squire Patton Boggs, Bratislava)   Prípady konfliktu záujmov – kedy a ako ďalej? / Cases of Conflict of Interest – When and How to Proceed?

Zbyšek Kordáč (Of Counsel, Weinhold Legal, Praha)        „Beauty Contests“ v prostredí strednej Európy / „Beauty Contests“ in the Area of Central Europe

Ivan Cisár (Advokát, Skils, Praha) Obmedzovanie výberu rozhodcu v investičnej arbitráži / Limitation of Selection of Arbitrators in Investment Arbitration

Záver: Poďakovanie a ukončenie konferencie (12:45)

Partneri: RS SAK, Wolters Kluwer