Stanovisko SAK k ďalšiemu prípadu podozrenia zo zásahu do dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom

Stanovisko SAK k ďalšiemu prípadu podozrenia zo zásahu do dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom

Zdroj: SAK, z dňa 30.9.2022

Bratislava 30. októbra 2022 – Slovenská advokátska komora je informovaná o prípade úniku e-mailov, ktorých obsahom údajne mohla byť dôverná komunikácia medzi advokátom a klientom v jednej zo sledovaných trestných káuz. K tejto veci zverejňujeme naše stanovisko zo dňa 28.09.2022 komunikované aj médiám:

„Dôvernosť komunikácie medzi advokátom a klientom je základným predpokladom riadneho výkonu advokácie. Slovenská advokátska komora preto akýkoľvek zásah do dôvernej komunikácie medzi advokátom a klientom, a jej šírenie, ktoré nemá oporu v zákone, dôrazne odsudzuje.“