SAK k Správe o stave právneho štátu

SAK k Správe o stave právneho štátu

Zdroj: SAK, z dňa 7.9.2022

Slovenská advokátska komora sa podrobne oboznámila so správou Európskej komisie o právnom štáte 2022 - kapitolou o situácii v oblasti právneho štátu na Slovensku. SAK v reakcii na právu zaslala komisii stanovisko k časti správy, ktorá pojednáva inštitúte právomoci generálneho prokurátora rušiť v jednotlivých prípadoch rozhodnutia prokuratúry (§ 363 Trestného poriadku).

Konkrétne ide o čas správy, v ktorej sa odporúča „zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými orgánmi presadzovania práva a zabezpečiť objektívnosť rozhodnutí prokuratúry, napríklad aj tak, že bude pokračovať v presadzovaní legislatívnych zmien, ktorými sa obmedzí právomoc generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia prokuratúry, s cieľom podporiť dosiahnutie presvedčivých výsledkov v prípadoch korupcie na vysokých miestach“.

SAK v tejto súvislosti v kontexte s jej dlhodobým stanoviskom poukazuje na to, že v právnom štáte, ktorého základnou charakteristikou je efektívny systém bŕzd a protiváh, by zrušenie akéhokoľvek inštitútu, ktorý má tento účel, malo predchádzať dôsledné odborné vyhodnotenie. Máme obavu, že k inštitútu podľa § 363 TP sa pristupuje viac na základe mediálnej pozornosti, ktorú vyvolali niektoré kauzy, pričom rozhodnutie prijať legislatívnu zmenu s cieľom jeho zrušenia nie je sprevádzané potrebnou odbornou diskusiou. SAK v tejto súvislosti plne odkazuje na vlastnú analýzu inštitútu zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní.