List predsedu SAK T. Boreca ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny k čerpaniu štátnej pomoci

List predsedu SAK T. Boreca ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny k čerpaniu štátnej pomoci

Zdroj: SAK, z dňa 14.4.2020

Predseda SAK zaslal 9.apríla 2020 listom ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi žiadosť Slovenskej advokátskej komory o úpravu oprávnených osôb na čerpanie podľa usmernenia Ústredia prace, sociálnych veci a rodiny číslo: 1/2020/§54 – PP, opatrenie 2, podľa ktorého sa na časť advokátov (SZČO) vzťahuje a na inú časť advokátov (konatelia s.r.o.) nevzťahuje.

Opatrenia vlády „Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO“ boli prijaté s tým, že sa vzťahujú aj na advokátov. Taktiež bolo komunikované , že pre účel týchto opatrení by sa mali jednoosobové s.r.o. posudzovať rovnako ako SZČO. V praxi však vznikli nezrovnalosti najmä pri aplikácii opatrenia  - preplácanie mzdy zamestnancov, pri ktorom nie je jednoosobová s.r.o. vedená ako oprávnený žiadateľ.

To spôsobilo situáciu, kedy sa táto časť pomoci nevzťahuje na skupinu advokátov, ktorí vykonávajú advokáciu formou s.r.o. a nemajú žiadnych zamestnancov. Na túto situáciu sa SAK snaží upozorniť a vyriešiť ju, preto pred Veľkou nocou bola odoslaná listom žiadosť ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny o prehodnotenie kritérií a zahrnutie aj týchto podnikateľov do pomoci.


Galéria