Advokáti pomohli v rámci PRÁVNEJ POMOCI V KARANTÉNE viac než 1300 ľuďom

Advokáti pomohli v rámci PRÁVNEJ POMOCI V KARANTÉNE viac než 1300 ľuďom

Zdroj: SAK, z dňa 16.4.2020

Advokáti v rámci projektu PRÁVNA POMOC V KARANTÉNE dva týždne bezplatne online radili ľuďom s ich právnymi záležitosťami.

Slovenská advokátska komora každoročne v rámci Dňa advokácie organizuje bezplatné poskytovanie  právnej pomoci advokátmi. Bežne prebiehajú právne porady formou osobných stretnutí, tento rok to však, vzhľadom na závažnú situáciu a preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu, nebolo možné.

V dôsledku opatrení núdzového stavu sa veľké množstvo ľudí, vrátane advokátov, ocitlo v dobrovoľnej alebo aj povinnej domácej karanténe. Ďalší ostali doma s deťmi, a/alebo pracujú z domu. Komunikácia sa presunula do digitálnej sféry. Slovenská advokátska komora  preto  prišla s myšlienkou prispôsobiť poskytovanie bezplatnej právnej pomoci aktuálnej situácii - teda poskytovať ju online.

PRÁVNA POMOC V KARANTÉNE bola spustená od 24. marca do 7. apríla 2020, kedy mohli záujemcovia o právnu radu napísať e-mailom svoje otázky zapojeným advokátom. Advokáti do 7 dní taktiež e-mailom odpovedali. Na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci sa prihlásilo celkovo 305 advokátov z celého Slovenska.  

Pri bezplatnej právnej pomoci ide predovšetkým o podanie prvotnej právnej rady a usmernenia, akým spôsobom je možné v danej životnej a právnej situácii postupovať.

Advokátom celkovo prišlo viac ako 1 300 otázok.  Kým  v minulých rokoch išlo najmä o otázky týkajúce sa pozemkov, susedských vzťahov, rozšírené boli aj otázky  vyživovacej povinnosti k maloletým, asi jedna tretina otázok sa tento rok týkala aktuálnej situácie naviazanej na šírenie nákazlivej choroby Covid 19. Časté boli pracovnoprávne otázky – skončenie pracovného pomeru, nariadené čerpanie dovolenky, práca z domu, čerpanie OČR. Ďalšou problematikou, na ktorú sa občania pýtali bolo stretávanie sa rozvedených rodičov s deťmi počas koronavírusu , ale aj riešenie zrušených dovoleniek s cestovnými kanceláriami.