Podpora advokátov zo strany Európskej únie

Podpora advokátov zo strany Európskej únie

Zdroj: SAK, z dňa 20.4.2020

CCBE adresovala 10. apríla 2020 list predsedníčke Európskej komisie, Ursule von der Leyen, so žiadosťou, aby v čase krízy spôsobenej ochorením COVID-19 neboli zanedbané a opomenuté zásady právneho štátu, prístup k spravodlivosti, prístup k právnej pomoci a ochrana základných práv.


Advokáti nie sú výnimkou v otázke negatívneho dopadu pandémie na výkon svojho povolania. Napriek tomu sú v mnohých krajinách vyňatí z mechanizmov podpory navrhnutých vládami. CCBE pripomína, že advokáti poskytujú kľúčové služby v demokratickej spoločnosti a mali by požívať rovnakú ochranu v rámci Európy, v čom CCBE očakáva podporu zo strany EÚ.


Galéria