33 ROKOV SLOBODNEJ ADVOKÁCIE – advokáti a advokátky budú 26. apríla 2023 poskytovať bezplatné právne poradenstvo najmenej v trinástich mestách

33 ROKOV SLOBODNEJ ADVOKÁCIE – advokáti a advokátky budú 26. apríla 2023 poskytovať bezplatné právne poradenstvo najmenej v trinástich mestách

Zdroj: SAK, z dňa 28.3.2023

Slovenská advokátska komora pri príležitosti blížiaceho sa Dňa advokácie aj tento rok pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Tradičné podujatie sa tento raz uskutoční 26. apríla 2023, a to  najmenej v 13 mestách: v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach, Pezinku, Novom Meste nad Váhom, Poprade, Malackách a v Topoľčanoch. Tímy advokátov budú v týchto mestách k dispozícii bezplatne pomáhať komukoľvek, kto o to prejaví záujem, a to v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Slovenská advokátska komora organizuje Deň advokácie pri príležitosti 33. výročia obnovenia slobodnej advokácie na Slovensku, kedy bol prijatý prvý ponovembrový zákon o slobodnej advokácii.

„Slobodná a nezávislá advokácia úzko súvisí s ochranou základných práv a slobôd vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky. Organizovaním bezplatnej právnej pomoci pre ľudí chceme dať jasne najavo, že advokácia je v prvom rade pomáhajúce povolanie. Naším zámerom je byť vždy k dispozícii, ak niekto potrebuje právnu pomoc,“ hovorí predseda SAK Martin Puchalla.

Po minulé roky možnosť bezplatnej pomoci využili stovky záujemcov po celom Slovensku, ktorí potrebovali poradiť v rozličných oblastiach práva: rodinné, pracovné, spotrebiteľské veci, ale aj témy z trestného a obchodného práva.

Aj tento rok preto pripravujeme podujatie tak, aby sme mohli poradiť pokiaľ možno každému, kto o to prejaví záujem. S organizáciou podujatia nám zároveň opäť vypomôžu študenti právnických fakúlt z Bratislavy, Trnavy a Košíc.

Miesta poskytovania bezplatnej právnej pomoci 26. apríla 2023 od 9:00 -14:00 hod.:

·         BRATISLAVA: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4

·         TRNAVA: Právnická fakulta TU, Kollárova 10

·         TRENČÍN: Mestský úrad v Trenčíne, Mierové námestie 2

·         NITRA: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60

·         ŽILINA: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48

·         BANSKÁ BYSTRICA: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Čsl. armády 26

·         PREŠOV: Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73

·         KOŠICE: Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 30

·         POPRAD: Mestský úrad v Poprade, Nábr. Jána Pavla II. 3

·         PEZINOK: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42

·         NOVÉ MESTO NAD VÁHOM: Mestské kultúrne centrum, Hviezdoslavova 4

·         MALACKY: Mestský úrad, Bernolákova 1A

·         TOPOĽČANY: Mestský úrad, Námestie Milana Rastislava Štefánika 1