INTENZÍVNA STÁŽ V NEMECKU

INTENZÍVNA STÁŽ V NEMECKU

Zdroj: SAK, z dňa 29.3.2023

INTENZÍVNA STÁŽ V NEMECKU

pre advokátov a koncipientov v poslednom ročníku praxe

Ak ovládate nemecký jazyk slovom aj písmom na veľmi dobrej úrovni a máte záujem načerpať praktické skúsenosti v advokátskej kancelárii v Nemecku počas jedného mesiaca, SAK ponúka možnosť zúčastniť sa Multilaterálneho hospitačného programu, ktorý organizuje Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu (IRZ), Nemecká spolková advokátska komora a Nemecké združenie advokátov.

Program stáže sa má realizovať v období od 27. augusta do 28. septembra 2023. Počas prvého týždňa sa uskutoční v Berlíne úvodný seminár o nemeckom a európskom občianskom a obchodnom práve, následne počas celého septembra budete na stáži v advokátskej kancelárii v niektorom nemeckom meste.  

Harmonogram stáže:

27. 8. 2023                          príchod do Berlína

28. 8. – 2. 9. 2023             úvodný seminár v Berlíne

4. 9. – 25. 9. 2023             stáž v advokátskej kancelárii

26. 9. – 27. 9. 2023           hodnotiaci seminár v Bonne

28. 9. 2023                          návrat

Účastníkov do advokátskych kancelárií umiestňuje organizátor. Účastník môže sám navrhnúť advokátsku kanceláriu, ktorá by bola ochotná prijať ho na stáž. Organizátori uhradia cestu do advokátskych kancelárií, príspevok na ubytovanie a príspevok na stravu. Účastník znáša náklady na dopravu do Nemecka a medzinárodné zdravotné poistenie.

Z hospitačného programu sú vylúčení záujemcovia pracujúci v nemeckých advokátskych kanceláriách na Slovensku, t. j. v kanceláriách, ktoré vznikli ako pobočka/zastúpenie nemeckej kancelárie, a/alebo ktoré majú meno nemeckej advokátskej kancelárie. Výluka sa vzťahuje aj na záujemcov pracujúcich v advokátskej kancelárii, ktorá má pracoviská v Nemecku, resp. záujemcov pracujúcich v advokátskej kancelárii, ktorá vystupuje ako partner konkrétnej nemeckej advokátskej kancelárie v rámcoch dohodnutej intenzívnej spolupráce.

Ďalšie podrobnosti nájdete v informačnom liste. Prihlasovanie je možné najneskôr do 1. mája 2023. Úspešný bude jeden kandidát, ktorého SAK odporučí organizátorovi stáže. Záujemcovia pošlite na adresu strecanska@sak.sk:

-          Vyplnenú prihlášku (výhradne elektronicky)

-          Fotografiu

-          Štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku

-          Doklad o dosiahnutej úrovni nemeckého jazyka


Informačný list

Prihláška