PONUKA STÁŽE V PARÍŽI

PONUKA STÁŽE V PARÍŽI

Zdroj: SAK, z dňa 15.5.2023

Stage international 2023

Parížska advokátska komora (l'Ordre des Avocats de Paris) a Ecole de formation professionnelle des barreaux de la Cour d´appel de Paris (EFB) ponúka slovenským advokátom dve miesta v rámci medzinárodnej stáže pre mladých advokátov, ktorí hovoria plynulo po francúzsky a majú záujem o získanie praktických skúseností s francúzskym právnym systémom.

Stáž prebieha v mesiacoch október a november 2023 (8 týždňov) a je rozdelená na dve časti:

-          Študijná časť (4 týždne) sa uskutočňuje v l'Ecole de Formation du Barreau v podobe seminárov o francúzskom právnom systéme a súdnictve, o postavení advokáta vo Francúzsku a o etike advokátskeho povolania, súčasťou programu sú aj návštevy vnútroštátnych a európskych súdov;

-          Praktická časť (4 týždne) sa realizuje v parížskych advokátskych kanceláriách.

Požiadavky na uchádzača o stáž:

Medzinárodná stáž je určená advokátom a advokátkam do 40 rokov, vyžaduje sa dobrá znalosť francúzskeho jazyka, vrátane znalosti francúzskej právnej terminológie.

Financovanie stáže:

Študijná a praktická časť stáže je hradená Parížskou advokátskou komorou. Náklady na cestu, ubytovanie a stravu znáša účastník.

 

V prípade záujmu o stáž zašlite prosím Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list v slovenskom a francúzskom jazyku na odbor medzinárodných vzťahov SAK (e-mail: chladekova@sak.sk).

 

Uzávierka prihlášok je 23. júna 2023.

 

Viac informácií na: https://www.avocatparis.org/stage-international